Informace o firmě

Firma je soukromá společnost, která byla založena v roce 2008 a byla zaregistrována zápisem do živnostenského rejstříku dne 28.1.2008 pod názvem Ing. Lubomír Urban.

V roce 2014 došlo k transformaci na společnost Geodézie Urban s.r.o. zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě dne 10.11.2014. Vlastníkem a jednatelem firmy je Ing. Lubomír Urban. Hodnota základních prostředků je kolem 1,5 mil. Kč.

Při měření používáme moderní zeměměřickou techniku s automatickým sběrem dat – totální stanici Spectra Precision Focus 35, optický nivelační přístroj Sokkia C32, GNSS aparatury South S 82T a Carlson BRx7. Zpracování provádíme digitálním způsobem v programech firem GEUS ware s.r.o. (Geus, Geometr), Geoobchod s.r.o. (Transform max 1710), GEOVAP spol. s r.o.(GeoStore V6 + nástavby).

V zeměměřickém oboru provádíme jak práce inženýrské geodézie (různé výstavby), tak práce související s katastrem nemovitostí (zeměměřické práce s pozemky), ale i pro geografický informační systém GIS (pasporty komunikací, veřejného osvětlení, hřbitovů,…).

Veškerou zeměměřičskou činnost nabízíme pro soukromé osoby, stavební firmy, obce, města a projekční firmy.

Působíme nejčastěji v krajích Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském, Pardubickém a kraji Vysočina.

Pro větší jistoty odběratelů má firma jako zhotovitel zeměměřických prací sjednáno pojištění odpovědnosti za škody v oboru u České podnikatelské pojišťovny a.s., Vienna Insurance Goup.